Φανταστείτε Με Ένα Κλικ Να Στέλνετε Χιλιάδες Emails!

Χάρη στο Internet, τις ποιοτικές λίστες email και στη χρήση του μηχανισμού αποστολής email της InternetPlan μπορείτε να στείλετε μαζικά emails με ένα μόνο κλικ.

Newsletter InternetPlan

Είναι πολύ σημαντικό να έχετε μια συχνή επαφή με τους υποψήφιους πελάτες σας. Γνωρίζετε ότι ένας νέος υποψήφιος πελάτης χρείαζεται κατά μέσο όρο 7 με 12 επαφές μέχρι να αγοράσει για πρώτη φορά;

Θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσετε κάποια μέθοδο έτσι ώστε να μπορείτε να ξαναεπικοινωνήσετε με τους επισκέπτες του δικτυακού σας τόπου. Ο λόγος είναι ότι περισσότεροι από τους μισούς νέους επισκέπτες του δικτυακού σας τόπου δεν πρόκειται να ξαναεπιστρέψουν, για πολύ καιρό, αν δεν επικοινωνήσετε μαζί τους. Έτσι χάνετε το μεγαλύτερο ποσοστό των μελλοντικών σας πελατών! Η πιο βασική και ταυτόχρονα κερδοφόρος μέθοδος επικοινωνίας στο Διαδίκτυο είναι το e-mail.

 

Newsletter InternetPlan