9 λόγοι για τους οποίους δεν αποδίδει ένα e-shop

Το πρώτο τρίμηνο του 2017 παρατηρήθηκε ραγδαία αύξηση των αγορών μέσω διαδικτύου. Οι εταιρείες προκειμένου να ανταποκριθούν στην μελλοντική ζήτηση της αγοράς προχωρούν στην κατασκευή e-shop και e-commerce applications. Για μια επιχείρηση η δημιουργία ενός e-shop αποτελεί μια σχετικά χαμηλού κόστους επένδυση σε σύγκριση με τα οικονομικά οφέλη που μπορεί να αποκομίσει από την λειτουργία του. Πολλές φορές όμως ένα ηλεκτρονικό κατάστημα δεν έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.